مقر پیشرفته کامپیوتری CGX-L سلسترون

339

مقر استوایی کامپیوتری CGX-L سلسترون، پیشرفته ترین مقر تولید شده توسط این شرکت است. مقر CGX-L به آسانی می تواند وزن یک تلسکوپ ۱۴ اینچ اشمیت-کسگرین را تحمل کند. این مقر بهترین گزینه برای استفاده در رصدخانه های خانگی و مراکز نجومی مجهز به تلسکوپ های غول پیکر است.