مرسی از دعاهاتون که تو این مسابقه اول شدم

399
مسابقه نفس گیر بود اما از پسش بر اومدم
pixel