شعر سردار سلیمانی را مریم اسفندیاری دکلمه کرد

4,220
شعری که سردار سلیمانی در وصف اشتیاق وشوق به شهادت....
pixel