حوادث مربوط به سران کشورهای مختلف

737

اتفاقات دوربر ما حکایت از یک کارما (قضا و قدر ) دارد . فقط یک بار یک اتفاق می افتد نه دوبار ، که شرنوشت ما را ممکن است تا ابد تغییر دهد ...

simava
simava 20 دنبال کننده