سناریو پیگیری مشتری در نرم افزار CRM فرادیس

517
مزایای خرید نرم افزار CRM چیست؟ 1) خودکار سازی فرآیند ارتباط با مشتری، فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش 2) افزایش سود آوری با حفظ مشتری ارزشمند، بازگرداندن مشتریان سابق و جذب مشتری جدید 3) فروش متقاطع و بیش فروشی از طریق بانک اطلاعات خرید مشتریان 4) کاهش نیروی انسانی و کاهش هزینه های اداری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش 5) عدم وابستگی به پرسنل 6)(بهبود فرآیندها)کاهش خطاهای بخش بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش و برطرف کردن نواقص 7) سرعت و دقت عالی در پردازش اطلاعات 8) امنیت و قدرت زیاد در ذ
pixel