کلیپ ماه مبارک رمضان (آیات زیبای الرحمن)

1,450
جام جمکران 3.8 هزار دنبال‌ کننده
بخشاینده (الرحمن)، بیاموختنی کرد قرآن را، آفرید انسان را، به او آموخت بیان را، خورشید و ماه بر حساب اند و درخت و علف سجده کُنانند، و آسمان را برافراخت و توازن را برقرار کرد، مبادا میزان را برهم زنید! وزن را به تعادل بپا دارید و از میزان مکاهید، و زمین را برای آفریدگان قرار داد در آن میوه ها و خرمابنان دارای پوششها و دانه های حَبّ پوشیده در برگ و گلهای عطرآگین، پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟!
جام جمکران 3.8 هزار دنبال کننده
pixel