قدرت نه گفتن

147
نه گفتن یک مهارت است که میتواند از بسیاری مشکلات و شرایطی که ناخواسته در آنها قرار میگیریم جلوگیری کند. قدرت نه گفتن را داشته باشیم... انیس خرم دل مشاوره و روانشناس دورطب درباره نه گفتن توضیح میدهد.
Doorteb 7 دنبال کننده
pixel