اقتصاد آزاد-تحلیل شرایط سازمان برنامه و بودجه قبل از انقلاب

285
گفتگو دکتر غنی نژاد و دکتر فردی (از مدیران سازمان برنامه و بودجه قبل از انقلاب) در مورد سیاست گذاری های اقتصادی در زمان قبل از انقلاب و تاثیرات آن در تحولات اقتصادی
اکو ایران 460 دنبال کننده
pixel