خبر شبانگاهی ٢۰:٢٠ چهارشنبه 5 آذر ۹۹

31
خبر شبانگاهی ٢۰:٢٠ چهارشنبه 5 آذر ۹۹ اگر امروز هم فرصت مرور اخبار را نداشتید بسته خبری ۲۰۲۰ برای شماست. در بسته خبری امشب از اولین انتصاب استاندار جدید کرمان تا تعطیلی ۲۸۶ واحد صنفی برای شما خبر داریم. اخبار شبانگاهی «کرمان نو» را ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه هر شب در شناسه های ما در شبکه های اجتماعی تماشا کنید.
pixel