آزمایش اسید و بازی بودن مواد با استفاده از شناساگر کلم بنفش

5,293
در این ویدیو با استفاده شناساگر( آب گل کلم بنفش) اسیدی و بازی بودن مواد مثل آبلیمو، آب پرتقال و پودر رختشویی را مشخص میکنیم. این آزمایش مربوط به درس علوم تجربی هشتم ودرس شیمی است
pixel