روز پرستار مبارک- طبیاد

1,700
بنیاد علمی آموزشی طبیاد، بدینوسیله از طرف تمام اعضای خود، روز پرستار را به تمامی پرستاران دلسوز تبریک عرض می کند. اپلیکیشن فلش کارت های پرستاری طبیاد
Tebyad 3 دنبال کننده
pixel