کاشت دندان یا ایمپلنت | دندانپزشکی سیمادنت

127

درچه مواردی امکان کاشت دندان ( ایمپلنت ) برای بیمار وجود نخواهد داشت؟ دکتر هاوش غارتی - متخصص لثه و کاشت دندان کلینیک دندانپزشکی سیمادنت www.simadent.com