ریمپ ایسیو دنا - ریمپ ecu - ریمپ ای سی یو دنا

1,776

ریمپ ای سی یو : ریمپ دنا در مرکز چیپ تیونینگ کاراک شامل خدمات زیر است افزایش سرعت اولیه - افزایش شتاب - کاهش مصرف - افزایش شتاب اولیه دنا - افزایش شتاب حین حرکت دنا - رفع کپ سر گاز دنا تجربه صفر تا 100 دنا تیونینگ شده https://carak.ir/ - 09128079698 - 02133176043 نمونه کارهای بیشتر در لینک زیر : https://carak.ir/ecu-remap/