آشنایی با اشتباهات ذهنی و فکری (قسمت سوم) : خطای توهم دسته بندی

51
وقتی ذهن ما با اطلاعات جدیدی روبرو میشود سعی میکند آنرا با الگوهای قبلی که در ذهن داشتیم مطابقت بدهد و یا حتی الگوی جدیدی برای خودش بسازد. ما همیشه به دنبال یافتن الگو هستیم و ظاهرا ذهن ما دوست ندارد بپذیرد اطلاعات جدید ممکن است کاملا تصادفی باشد و هیچ الگوی خاصی در کار نباشد. توضیحات بیشتر را در ویدئو ببینید.
pixel