آیا بر روی سیستم های وظیفه محور میتوان فرآیند استخراج کرد؟

94
در این ویدیو سعی کردم یکی از تجربه های خودم را در زمینه فرآیندکاوی با شما به اشتراک بگذارم #processmining #Process #BPM #BusinessProcess #Prcoess #فرآیندکاوی #مدیریت_فرآیند #مدلسازی
pixel