سکانسی زیبا از فیلم ماندگار باشو غریبه کوچک

262

سکانسی زیبا از فیلم ماندگار باشو غریبه کوچک به کارگردانی بهرام بیضایی که عجیب با حال و هوای این روزهای کشورمان همخوانی دارد