مگه میشه؟ مگه داریم؟

2,251

مگه میشه تو مسکو باشی در زمان جام جهانی هم باشه ولی تو خبری از فوتبال و جام جهانی نداشته باشی؟ دانشجویان پزشکی ایرانی در سیبری که به مسکو آمده بودند

پیاده رو
پیاده رو 2.1 هزار دنبال کننده