شاخص گاو تجاری ایده آل (Ideal Commercial Cow)

1,017

برای اصلاح نژاد باید برترین ها و بهترین ها را بشناسیم و با استفاده از تکنیک های تولید مثلی آنها را تکثیر کنیم که شاخص تجاری گاو ایده آل کمک میکند برترین های گاو نر را خیلی دقیق تر رتبه بند کنیم و گاوهایی را تولید کنیم که با شرایط گاوهای تجاری انطباق دارند.

fate4091

fate4091

1 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot