بیانات آیت الله کعبی قبل از خواندن بیانیه مجلس خبرگان رهبری

231
pixel