قسمت 82 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

2,305

3285 - بختیار و محمد رضا زیر چتر حمایت «امریکایی ها» ؛ با پخش سریال تلویزیونی معمای شاه ، حمایت قاطع امریکا از شاه و نخست وزیر انتصابی اش به تصویر کشیده می شود.در قسمت های قبلی دیدید که ژنرال هایزر با هدف اجرای طرحی برای نجات حکومت محمد رضا پهلوی به ایران آمد. حالا با انتخاب شاپور بختیار به عنوان نسخت وزیر، اجرای طرحی برای خارج شدن شاه از ایران کلید خورده و امریکایی ها نیز طی جلسه با مقامات نظامی، طرح هایی برای نجات شاه را در پیش گرفته اند. این رویدادها در جدیدترین قسمت معمای شاه مورد توجه قرار خواهدگرفت.