فتنه شاید باد باشد در دل پرشور یک چیپس

254

شعرخوانی طنز ملیحه رجایی در دوازدهمین شب طنز انقلاب (نطنز12) 13 دی 97 - سینما فلسطین تهران