دیدار صمیمی دکتر روحانی با خانواده جانباز 70 درصد دوران دفاع مقدس

286
خانواده جانبازان و بویژه همسران جانبازان نیز که پا به پای آنان، سختی های جانبازی را متحمل می شوند، به اندازه همان جانباز و چه بسا بیشتر، نزد خدا اجر و در دنیا و آخرت، عزت دارند.
pixel