14 متهم پتروشیمی و بیش از ۶ میلیارد یورو اختلاس / 2 زن با آنها بودند

610

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31 هزار دنبال کننده