رومن پولانسکی از مرگ شارون تیت و توصیه ی استنلی کوبریک می گوید | می خواهم ساکت ب

52
آرت تاکس
آرت تاکس 2.4 هزاردنبال‌ کننده

زیرنویس اختصاصی از آرت تاکس: به بهانه ی اکران فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»، مروری خواهیم داشت بر گفت وگوی رومن پولانسکی بعد از ساخت مکبث و روزگارش پس از قتل شارون تیت چیزهای زیادی هست که دوست دارم راجع بهش باهات صحبت کنم رومن پولانسکی: بگو تعارف نکن  به خاطر رفتاری که بعد از قتل همسرت داشتن از کس خاصی توی گروه اخبار بدت می آد؟ رومن پولانسکی:   خب آره. اگه بخوام رک بگم، آره. ولی اسمش رو تنفر نمی ذارم. می دونی یه جورایی تبدیل شده به بی تفاوتی، خیلی راحت می خونمش و سعی می کنم جلوگی

۱ ماه پیش
#
آرت تاکس
آرت تاکس 2.4 هزار دنبال کننده