اجرای زنده آهنگی از میگوئل فرناندز (به زبان اسپرانتو)

401

اجرای زنده آهنگی از میگوئل فرناندز (Miguel Fernández) به زبان اسپرانتو. متن ترانه در لینک زیر: http://m.ipernity.com/#/blog/ullate/82171

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده