آموزش LaTeX درس ۲۰۴: نکاتی پیرامون texlive 2019

255

مدرس دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. برگزارکننده دوره های آموزش LaTeX. برای تهیه کتاب خودآموز سریع لاتک می توانید با ID زیر با اینحانب تماس بگیرید. @Ali_Mesforush برای توزیع در دانشگاه های کشور نماینده پذیرفته می شود. amesforush@gmail.com . برای آگاهی از انتشار درس های جدید این کانال را دنبال کنید. ادامه دارد.