برنامه تطبیق اسناد اداری

238
در این ویدئو سعی شده است تا امکانات برنامه تطبیق اسناد برای شما به نمایش درآید. برنامه ای که با قابلیت یادگیری قادراست تا اسناد شما را با سرعت بسیار بالا طبقه بندی نماید.
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel