دروغ وهابیت: پیامبر اکرم فقط با واسطه فرشتگان صلوات و اعمال امت را می بیند(4)

60
دروغ وهابیت: پیامبر اکرم (ص) فقط با واسطه فرشتگان صلوات و اعمال را امت را میبینید و می فهمد قسمت ۴
Maddah EBN Malek 13 دنبال کننده
pixel