مصاحبه با استاد مهدی مقیمیان

29
مصاحبه با استاد مهدی مقیمیان دبیر زیست‌شناسی دبیرستان شهید دکتر بهشتی شاهپور رشت (دهه‌ی ۵۰ و ۶۰) تهیه کننده : پوریا همتی . با همکاری : دکتر حسین امساک‌پور (گیل‌سیستم - balaka.ir) علیرضا رزاقی (آموزشگاه مهتا روبروی پارک توحید رشت)
pixel