رنگی سازی تصاویر سیاه و سفید و قدیمی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی

372
رنگی سازی تصاویر سیاه و سفید و قدیمی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در این روش با استفاده از Generative Adversarial Network(GAN) این ویدئو به صورت رنگی در آمده است.
arioo_ir 2 دنبال کننده
pixel