داغترین‌ها: #فاطمیه

آیا ایمنی در کار مهم است؟ اولویت شما چیست؟

39
آیا ایمنی اولویت اول شما است ؟ هدف ما به پایان رساندن کاری با حفظ و رعایت نکات ایمنی و بدون وجود جراحت است اما "شعار ایمنی اولویت ماست" به تنهایی نمی‌تواند کمکی کند! وقتی ما برای انجام فعالیتی تحت فشار قرار می گیریم ممکن است که ایمنی را به عنوان ضرورت های دوم و سوم در نظر بگیریم و آن را به تعویق بیندازیم . در هر شغلی ممکن است با خطراتی روبرو شوید. فراموش نکنید کلید ایمنی مسئولیت پذیری شخصی ما است و ایمنی از ما آغاز و با ما پایان می یابد . روز ایمنی داشته باشید!
pixel