جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. ۱۴ تیر ۹۹./1

45
کرونا پدیده ای چند وجهی و در هم تنیده است و بر همه بخش های درمانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روابط بین الملل اثر گذاشته است/کرونا رشد اقتصادی جهان را از 2.9 به منهای 3 کاهش داده و 81 درصد نیروی کار، تحت تاثیر اثرات این بیماری قرار گرفته اند
1 ماه پیش
pixel