برآورده شدن آرزوهای ایتام کمیته امداد امام(ره) البرز در عید غدیر

144
مستند بر بال فرشتگان برای علیرضا جان طلامو فروختم... به نظرم اونایی که کمک میکنن خودخواهن... تصاویر وصف ناپذیر و حرفهای شنیدنی خیّران در جشن آرزوها با حضور 300 حامی و یتیم کمیته امداد امام(ره) البرز
pixel