تا به حال ندیده بودم امام خمینی التماس کنه

224
چهل سال از انقلاب گذشت پس کی میخواییم به این توصیه امام خمینی عمل کنیم؟ امام خمینی: «من التماس میکنم، من دست مردم را میبوسم، این غرب زده ها را کنار بگذارید...» @BisimchiMedia
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel