ریاضی نهم ، فصل سوم : استدلال و اثبات در هندسه ، درس 1 : استدلال در هندسه(2)

1,309
در این فیلم ما به تعریف استدلال همراه با مثال کاربردی می پردازیم . این آموزش ها به صورت ساده وروان و بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی طراحی شده است . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com/education/18368-riazi9film-amoozeshinohom
pixel