تعمیر کمپرسور اسکرو –صدای کمپرسور screw compressor sound level

1,328
09123873563 در هنگام عیب یابی از کمپرسورها و به ویژه کمپرسورهای اسکرو، دقت در میزان صدا و نوع صدا و صدا در بارهای مختلف و ظرفیت های مختلف دارای اهمیت زیادی است. برای درک موضوع می توان از دستگاه دسیبل متر استفاده کرد. با استفاده از دستگاه دسیبل متر میتوان میزان سطح صدا را مشخص کرد و با مراجعه به کاتالوگ شرکت سازنده از وضعیت صدای کمپرسور، وجود مشکل در کمپرسور را تشخیص داد وبه این ترتیب پیش از آسیب های زیاد از خرابی کمپرسور جلوگیری کرد. برای دیدن فیلم و مقالات بیشتر به سایت گروه مهندسی مهراسپند مراجعه کنید.
pixel