قسمت 65 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

2,307

2615 - جشن های دو هزار و پانصد ساله در معمای شاه ؛ جشن های دو هزار و پانصد ساله یکی از برنامه های محمد رضا برای نمایش اقتدار و شکوه ایران باستان و پیوند دادن آن به دوران پادشاهی خود بود که عملاً با انتقادهای فراوانی مواجه شد و حتی بسیاری از کارشناسان برگزاری این رویداد را یکی از مقدمات سقوط حکومت پهلوی عنوان می کنند. در این قسمت با برخی تصاویر مستند در کنار روایت داستانی خود، این رویداد را مرور می کند.