سونوگرافی آنومالی جنین هفته 18 / مرکز تصویربرداری دکتر شاکری

9,442
فیلم انجام سونوگرافی آنومالی و آنومالی چند بعدی جنین 18 هفته توسط دکتر شاکری. برای اطلاعات بیشتر به سایت مرکز تصویربرداری دکتر شاکری (www.shakeri.ir ) مراجعه کنید ---- آدرس ما: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست (احمد قصیر), جنب خیابان هشتم، مرکز تصویربرداری دکتر شاکری ---- تلفن: 02188502324 ---- مرکز تصویربرداری دکتر شاکری بهترین و دقیقترین سونوگرافی غربالگری با بیش از 22 سال سابقه.
pixel