#با_هم_کرونا_را_شکست_میدهیم

559
تلاش شبانه روزی تیم های جنگ نوین تیپ ۲۵ نیرو مخصوص برای مقابله و پیشگیری از شیوع کرونا #ارتش_فدای_ملت #تیپ_۲۵_نیرو_مخصوص
pixel