درس مدیریت رفتار سازمانی-جلسه هشتم-فردیت زدایی و رفتار های نادرست سازمانی

299
a.rabani99 38 دنبال‌ کننده
299 بازدید
اشتراک گذاری
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دانشکده علوم اداری واقتصاد گروه آموزشی مدیریت علی ربانی
a.rabani99 38 دنبال کننده
pixel