نمونه کلاس انلاین ،فیزیک ماز در سال تحصیلی 98-99

3,042

در این فیلم بخشی از تدریس درس فیزیک کلاس های آنلاین ماز را مشاهده می نمایید.در این کلاس ها کلیه مباحث کنکور نظام جدید تدریس و تست های متنوع منطبق بر کنکور نظام جدید و راهکارهای تستی سریع،ارایه خواهد شد.این کلاس ها همراه با ارائه جزوه،قابلیت رفع اشکال و امکان مشاهده بازپخش می باشند.