داستان تأسیس آکادمی کوچینگ FCA انگلستان از زبان بنیان‌گذاران آن

325
آکادمی کوچینگ FCA‌ انگلستان در بیست‌و‌دوم ژوئن سال دوهزاروسیزده در لندن اولین دوره‌ی رسمی خود را با شش دانشجو از انگلستان، ایران و سوئد به عنوان اولین آکادمی فارسی‌زبان آموزش مهارت‌های کوچینگ آغاز کرد. ‌ در این ویدیو از زبان بنیان‌گذاران آکادمی جناب آقای مهندس تیمور میری و سرکار خانم دکتر مریم معتمد، داستان تأسیس آکادمی را خواهیم شنید.
pixel