آموزش اقتصاد با بیگ‌مک مک‌دونالد !

94

قدرت خرید مردم در کشورها، متفاوت است. همچنین واحد پول هر کشوری ارزش مختص به خود را دارد. چگونه با استفاده از بیگ‌مک مک‌دونالد این ارزش را محاسبه کنیم؟