دوربین رویدادان در یازدهمین دوره همایش کاپ دانشگاه خواجه نصیر طوسی (KBS)

53

گزارش دوربین رویدادان با دکتر میثم علیرضائی ریاست مدرسه کسب و کار دانشگاه خواجه نصیر طوسی در یازدهمین دوره همایش کاپ دانشگاه خواجه نصیر طوسی (KBS) اطلاعات بیشت در ROOYDADAN.COM

pixel