گام هشتم - گفتگو با مهندس کوروش زعیم

3,295
گفتگوی با مهندس کوروش زعیم عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel