بررسی تخصصی

70

این فیلم در مورد پنل مدیریت (عملیات روزانه - تعریف کالاها - بررسی تخصصی ) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد. http://www.shopstudio.ir/