صحبتهای طنز علامه جعفری

1,466

جواب امام رضا به مردی که فکر می کرد خیلی کارش درسته