تفاوت مدارس قدیم و جدید

53
کارگردان و ایده پرداز : عارف رضوان فر دستیار کارگردان: سید یوسف هادیان تصویربرداران: رادمان بزرگی و محمدرضا منادی تدوین : امیرحسین اسماعیل بیگی بازیگران: عارف رضوان فر رادمان بزرگی امیر گل مکانی محمدرضا سلامی سید یوسف هادیان محمدرضا منادی امیرحسین اسماعیل بیگی
pixel