دریچه میترال ، طب اسلامی سنتی دکتر ضیائی

10,931
با طب سنتی اسلامی همراه باشید طبی که در آن از داروهای شفا بخش طبیعی استفاده می شود و عوارض داروهای شیمیایی را ندارد! دکتر ضیائی متخصص طب سنتی و اسلامی
pixel