همایش روزباز دانشگاه علم و صنعت ایران (معرفی رشته های دانشگاه)

380

با شرکت در برنامه روزباز دانشگاه علم و صنعت ایران از نزدیک با رشته های متنوع دانشگاهی، آزمایشگاه ها، کارگاه های تخصصی و استاید فرهیخته دانشگاه آشنا شوید. زمان برگزاری همایش: یکشنبه مورخه 20 مرداد ماه سال 1398 از ساعت 7:30 لغایت 14:30 مکان برگزاری همایش: میدان رسالت، خیابان هنگام انتهای خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران